Ovim Vas putem obavještavamo o poslovnicama koje posluju u sklopu poduzeća, telefonskim brojevima i kontakt osobama:

MURASPID d.o.o.
HRVATSKA, Hodošan, Vinogradska 14, 4320 Donji Kraljevec
Tel: 040 396 707, fax: 040 396 075, mat.broj: 01007696, OIB 98034707107

DIREKTOR IVAN KOŠAK
telefon 098/393-113
e-mail muraspid1@muraspid.hr

POSLOVNICA KOTORIBA
Kolodvorska 30, HR-40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: DUBRAVKO ČONKAŠ
mobitel 099/313-9381
telefon/fax 040/682-575
e-mail kotoriba3@muraspid.hr

POSLOVNICA KOTORIBA
Kolodvorska 30, HR-40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: LIDIJA GRIVEC
mobitel 098/342-833
telefon 040/682-115
e-mail kotoriba1@muraspid.hr

ORGANIZACIJA PRIJEVOZA
Kolodvorska 30,HR-40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: SAŠA KOŠAK
mobitel 098/465-425
telefon 040/396-646
e-mail muraspid2@muraspid.hr

ORGANIZACIJA PRIJEVOZA
Kolodvorska 30,HR-40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: TAMARA ZELENIĆ
mobitel 098/496-416
telefon 040/396-646
e-mail muraspid2@muraspid.hr

ORGANIZACIJA PRIJEVOZA
Kolodvorska 30,HR-40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: KLARA LEICH
mobitel 098/426 566
telefon 040/396-646
e-mail muraspid1@muraspid.hr

ORGANIZACIJA PRIJEVOZA
Kolodvorska 30,HR-40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: TOMICA PINTARIĆ
mobitel 099/439-1806
telefon 040/396-646
e-mail muraspid2@muraspid.hr

RAČUNOVODSTVO
Kolodvorska 30,HR-40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: MIRJANA PONGRAC
mobitel 098/426-577
telefon/fax 040/396-667, 040/396-075
e-mail racunovodstvo@muraspid.hr

POSLOVNICA VARAŽDIN
Vilka Novaka 48c, 42000 VARAŽDIN
Kontakt osoba: VLATKA HORVAT
mobitel 099/7060225
telefon 042/351-031
e-mail muraspid3@muraspid.hr

POSLOVNICA ZAGREB

Jankomir 25, Soba 20  100000 ZAGREB

Kontakt osoba: PAOLA AL-KAHBYBEH
mobitel 098/354-326
telefon 01/379-4464
e-mail zagreb1@muraspid.hr

POSLOVNICA ZAGREB

Jankomir 25, Soba 20  100000 ZAGREB

Kontakt osoba: NATALIJA AL-KAHBYBEH
telefon 01/379-4464
e-mail zagreb1@muraspid.hr

POSLOVNICA RIJEKA
Brajdica 14, 51000 RIJEKA
Kontakt osoba: IVICA MEGLIĆ
mobitel 098/496-410
telefon/fax 051/377-344, 051/377-354
e-mail rijeka@muraspid.hr

POSLOVNICA RIJEKA
Brajdica 14, 51000 RIJEKA
Kontakt osoba: SABINA PIŠKULIĆ
mobitel 099/220-2383
telefon/fax 051/377-344, 051/377-354
e-mail rijeka@muraspid.hr

INTRASTAT

Kontakt osoba: JASMINKA IGREC
telefon

042/351-031

mobitel 098/393-052
e-mail intrastat@muraspid.hr


Design by Studio Vipro Sva prava pridržana.