Ovim Vas putem obavještavamo o poslovnicama koje posluju u sklopu poduzeća, telefonskim brojevima i kontakt osobama:

MURASPID d.o.o.
HRVATSKA, Hodošan, Vinogradska 14, 4320 Donji Kraljevec
Tel: 040 396 707, fax: 040 396 075, mat.broj: 01007696, OIB 98034707107

DIREKTOR IVAN KOŠAK
telefon 098/393-113
e-mail muraspid1@muraspid.hr

KNJIGOVODSTVO  ČAKOVEC
Bana J. Jelačića 2, 40000 ČAKOVEC

Knjigovodstvo Čakovec
BERNARDA ŽIŠKOVIĆ
telefon 099/312-4166, tel.040/396-707
fax fax.040/396-075
e-mail racunovodstvo@muraspid.hr

INTRASTAT

Kontakt osoba: JASMINKA IGREC
telefon

042/305-326
042/305-327
mob. 098/393-052

fax 042/305-325
e-mail intrastat@muraspid.hr

POSLOVNICA KOTORIBA
Kolodvorska bb, 40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: MLADEN CEROVEC
telefon 098/496-411, 040/682-456
fax 040/682-575
e-mail kotoriba1@muraspid.hr

POSLOVNICA KOTORIBA
Kolodvorska bb, 40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: VESNA BLAGUS
telefon 098/342-833
e-mail kotoriba1@muraspid.hr

ŽELJEZNIČKI PROMET
Kolodvorska bb, 40329 KOTORIBA

Kontakt osoba: MIRJANA PONGRAC
telefon 098/426-577, 040/682-276
fax 040/682-456
e-mail kotoriba2@muraspid.hr

ORGANIZACIJA PRIJEVOZA
Bana J.Jelačića 2, 40000 Čakovec

Kontakt osoba:

SAŠA KOŠAK       098/465-425
IVAN TKALČEC
     098/496-413
MILAN PINTARIĆ   098/496-412

telefon 040/396-646

fax

040/396-645
e-mail muraspid2@muraspid.hr

CARINSKO SKLADIŠTE KOTORIBA
Kolodvorska bb, 40329 KOTORIBA
Kontakt osoba: DUBRAVKO ČONKAŠ
telefon 099/313-9381
telefon 040/682-586
fax 040/682-672
e-mail kotoriba3@muraspid.hr


POSLOVNICA VARAŽDIN
Vilka Novaka 48c, 42000 VARAŽDIN
Kontakt osoba: VLATKA HORVAT
mobitel 099/7060225
telefon 042/351-031
tel/fax

042/305-325

e-mail muraspid3@muraspid.hr

POSLOVNICA ZAGREB ŽITNJAK
Slavonska avenija bb, Robni terminali, 10000 ZAGREB
Kontakt osoba: KARMELA BAKULA
telefon 099/310-1349, 01/2406-395
fax 01/2371-562
e-mail zagreb2@muraspid.hr

POSLOVNICA ZAGREB JANKOMIR
Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački Velesajam, 10000 ZAGREB
Kontakt osoba: PAOLA AL-KAHBYBEH
telefon 098/354-326
tel/fax 01/659-0201
01/379-4464
e-mail zagreb1@muraspid.hr

POSLOVNICA RIJEKA
Križanićeva 2/5, 51000 RIJEKA
Kontakt osoba: RENATO OBLAK
telefon 098/496-410, 051/377-344
fax 051/377-354
e-mail rijeka@muraspid.hr


POSLOVNICA OSIJEK
Sv. Leopolda Mandića bb, 31000 OSIJEK
Kontakt osoba: MATO IVEZIĆ
telefon 098/496-417, 098/362-136 /privat/
031/530-456
fax 031/530-455
e-mail osijek@muraspid.hr

POSLOVNICA VUKOVAR
Dunavski prilaz bb, 32000 VUKOVAR
Kontakt osoba: MATO IVEZIĆ
telefon 098/496-417
tel/fax 032/442-571
e-mail osijek@muraspid.hr

Design by Studio Vipro Sva prava pridržana.

Tel. (385 040)396 707, fax 040/396-075
e-mail: muraspid1@ck.t-com.hr