POSLOVNICA OSIJEK

POSLOVNICA OSIJEK
Sv. Leopolda Mandića bb, 31000 OSIJEK
Kontakt osoba: MATO IVEZIĆ
telefon 098/496-417, 098/362-136 /privat/
031/530-456
fax 031/530-455
e-mail muraspid@os.t-com.hr

Nedaleko od Vukovara nalazi se grad Osijek, županijsko središte Slavonske regije. Grad je smješten na rijeci Dravi koja je pritok rijeke Dunav, a koje su povezane plovnim putem ( Dunav – Drava ) sa lukom „Tranzit Osijek“ gdje također djeluje poslovnica Muraspid-a u kojoj se mogu obaviti sve carinske formalnosti kao i u luci Vukovar.
(organizacija riječnog transporta, carinjenje roba, utovari, istovati, pretovari i skladištenje roba).

Design by Studio Vipro Sva prava pridržana.