POSLOVNICA VUKOVAR

POSLOVNICA VUKOVAR
Dunavski prilaz bb, 32000 VUKOVAR
Kontakt osoba: MATO IVEZIĆ
telefon 098/496-417
tel/fax 032/442-571
e-mail muraspid@vk.t-com.hrNa krajnjem istoku Lijepe naše Hrvatske nalazi se grad Vukovar smješten na rijeci Dunav- gdje također djeluje poslovnica Muraspid-a koja danas, a i u perspektivi, zauzima vrlo važno mjesto u poslovanju tvrtke kao cjeline. Rijeka Dunav slovi kao najvažnija vodena prometnica srednje Europe koja spaja sjeverno–europske luke Rotterdam i Antverphen sa lukama u crnomorskom slivu Constanca i druge. Poslovnica obavlja organizaciju riječnog transporta, pretovar i skladištenje roba i sve potrebne carinske i druge radnje vezane uz uspješno okončanje carinskog postupka radi maksimalnog zadovoljenja potreba naših klijenata.

 

Design by Studio Vipro Sva prava pridržana.